Projekt i wykonanie remontu sali gimnastycznej przy LZN we Wrocławiu